Garantijas saistības neattiecas uz šādiem gadījumiem:


•    ierasta nolietojuma, negadījumu, kosmētiskā bojājuma dēļ;
•    nepareizas lietošanas vai nolaidības dēļ;
•    jaudas svārstību, īssavienojumu vai nepareiza sprieguma izmantošanas dēļ;
•    nepietiekamas un nepieciešamās apkopes nenodrošināšanas dēļ;
•    nepareizas vai nepilnīgas programmatūras instalēšanas dēļ;
•    lietošanas instrukcijas neievērošanas, pārmērīgās izmantošanas vai pārslodzes dēļ, pārsniedzot noteiktos jaudas ierobežojumus;
•    izmantojot citiem nolūkiem, nevis tiem, kuriem produkts paredzēts;
•    mitruma, ekstremālu termiskās vides apstākļu vai šādu apstākļu strauju izmaiņu dēļ, kā arī korozijas, oksidācijas, pārtikas vai šķidruma izšļakstīšanās vai ķīmisko produktu ietekmes dēļ, nepiemērotu vai nehermētisko bateriju lietošanas dēļ;
•    remonts, ko veic piegādātāju grupas uzņēmuma vai pilnvarotā servisa centra neautorizēta persona;
•    neapstiprinātu detaļu vai materiālu izmantošanas dēļ, kas nav piegādātāja izgatavoti, piegādāti vai apstiprināti, vai trešo personu programmatūras vai datoru aparatūras izmantošanas dēļ, operētājsistēmas problēmu vai konfigurācijas kļūdu gadījumos;
•    darbības traucējumi vai bojājumi ugunsgrēka, zibens, plūdu, zemestrīces vai citu dabas katastrofu, strāvas padeves pārtraukuma, neparedzētu negadījumu vai citu ārēju faktoru dēļ, kurus ražotājs, izstrādājumu tirdzniecības uzņēmums vai pilnvarotais servisa centrs nevarēja kontrolēt.

Produkta sērijas numurs parasti ir norādīts uz ierīces rāmja vai pie ieslēgšanas pogas.

Aprakstiet bojājumu. Jo detalizētāk Jūs to izdarīsit, jo ātrāk mēs varēsim noteikt un novērst preces bojājumus, trūkumus.

Ir iespējams vienlaikus augšupielādēt vairākus failus. Atļautie failu formāti: jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, mp4. Atļautie failu formāti: jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, mp4.

INFORMĀCIJA PAR PIRKUMU

Augšupielādējiet iegādes dokumentu. Tas var būt kases čeka kopija, bankas kartes izraksts, kvīts vai cits maksājuma pierādījuma dokuments.

Aizpilda, ja preci iegādājās internētā

JŪSU KONTAKTI

PIEGĀDE GARANTIJAS SERVISAM

Atgādinām, ka kurjera vai servisa speciālista izsaukšana var būt maksas pakalpojums!

Ja vēlaties, lai ierastos mūsu servisa speciālists vai kurjers paņemtu preci, aizpildiet zemāk esošās adreses ailītes

Iela, mājas un dzīvokļa numurs

Par servisa meistara izsaukšanu var tikt iekasēta maksa šādos gadījumos:


•    Bojājums, ko nesedz garantija
•    Bojājums, kas radies nepareizas preces uzstādīšanas dēļ, kad šis pakalpojums netika pasūtīts pie mūsu apkalpojošā personāla
•    Nemācēšana ieslēgt, palaist vai citādi iestatīt produktu, klientam līdz galam neiedziļinoties iekārtas darbības īpatnībās


Ārpus garantijas gadījumā ir spēkā standarta servisa pakalpojumu izcenojumi:


1 st. – 50 EUR (min. 1 st. Pēc pirmās stundas noapaļo līdz pusstundai). Stundas sāk skaitīt, kad klients paraksta aktu par servisa darbu izpildi. Darbi tiek pabeigti pēc tam, kad klients ir parakstījis darbu pabeigšanas aktu.)
1km – 0,50 EUR. Maksa par ceļu tiek pievienota stundas likmei.


Par attālumu un paredzamo darba laika apjomu klients tiek iepriekš informēts pa e-pastu. Laika apjoms darbu izpildes laikā var mainīties atkarībā no to sarežģītības. Darba laikā klients var lūgt servisa meistaru pārtraukt darbus. Tas klientu neatbrīvo no norēķināšanās par ceļu un jau paveiktā darba laika apjomu.

Product added to wishlist